Beheer van waterkwaliteit

Meten is weten.
De eerste stap bij problemen in dierenverblijven, zoetwateraquaria, zeewateraquaria of vijverpartijen is het vaststellen wat de oorzaak is voordat er kan worden ingegrepen. Aqua Bio Solutions voert door eigen metingen, de zogenaamde first check uit en daarna – indien noodzakelijk – een door gecertificeerde laboratoria uitgevoerde analyse, de secondary check.

Op basis van de first en de eventuele secondary check geeft Aqua Bio Solutions u het best mogelijke advies om calamiteiten op te lossen. Calamiteiten zoals ziekte, sterfte, onverklaarbare troebeling, overmatige algengroei, stankoverlast en dergelijke.

Regelmatig controleren of de vooraf vastgestelde waterkwaliteitnormering nog voldoet is een andere mogelijkheid om onverwachte situaties te voorkomen. U kunt Aqua Bio Solutions inhuren om deze periodieke preventieve analyses van de waterkwaliteit voor u uit te voeren.

Vijverpartijen

Eendenvijver.

Goed gedimensioneerde vijverpartijen zullen in het algemeen weinig problemen opleveren. Toch is het mogelijk dat in sommige jaargetijden zich verschijnselen voordoen zoals botulisme, stankoverlast, troebeling of extreme algengroei waardoor ingrijpen vereist is. In dat geval zorgt Aqua Bio Solutions door middel van controle en een daaraan gekoppeld advies voor de juiste oplossing(en). Indien gewenst treedt Aqua Bio Solutions ook op als projectleider bij genoemde situaties.

Bacteriële verontreinigingen

Clostridium Botulinum bacterie.

Beregening in een kas.

Legionella Pneumophila bacterie.

Botulisme preventie
De bacterie Clostridium Botulinum is de veroorzaker van Botulisme. Deze ontwikkelt zich het best in zuurstofarm water bij temperaturen boven de 20° Celsius. De bacterie scheidt het gif Botuline af dat uiterst gevaarlijk is voor mens en dier. Watervogels zijn meestal de eerste slachtoffers.

Aqua Bio Solutions kan complete oplossingen aandragen om Botulisme te voorkomen. Het is hierbij echter van belang om niet te wachten tot het echt warm is geworden, maar om al in het voorjaar preventieve maatregelen te nemen.

Legionella preventie
De bacterie Legionella Pneumophila veroorzaakt de veteranenziekte, ook wel Legionella-infectie of Legionella-griep genoemd. De bacterie kan gevaarlijk worden voor de mens als ze via kleine waterdruppeltjes (aerosolen) van bijvoorbeeld een sproei-installatie of douche, wordt ingeademd. Het drinken van Legionella bevattend water daarentegen is ongevaarlijk.

Hoewel Legionella nauwelijks een rol speelt in aquariumsystemen, kan het een regelrechte bedreiging zijn voor menselijke bezoekers.

Een Legionella-infectie moet in principe preventief worden voorkomen. Daarom is het essentieel dat bijvoorbeeld in gemengde dierenverblijven met plantengroei en sproei-installaties preventieve bouwkundige maatregelen worden genomen. Het opstellen van een zogenaamd Legionella-beheersplan is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

Aqua Bio Solutions kan voor uw situatie een risicoanalyse uitvoeren en op basis daarvan adviseren welke maatregelen noodzakelijk zijn. Dit wordt vastgelegd in het Legionella-beheersplan.