Aanbod

Voedseldieren
Levend voedsel is een basisvoorwaarde voor het kweken en houden van kwallen. Aqua Bio Solutions kweekt deze voedseldieren zelf voor haar eigen kwallenkweek. Hierdoor is de kans op ziekten en besmetting van buitenaf nagenoeg uitgesloten. Derden kunnen eveneens voedseldieren betrekken van Aqua Bio Solutions.

Inzake de levering en het transport van deze levende voedseldieren worden speciale maatregelen getroffen in verband met de beperkte houdbaarheid hiervan.

Aqua Bio Solutions zal zich in de toekomst verder gaan oriënteren op de specifieke voedselbehoeften van bijzondere aquariumbewoners.

Artemia of pekelkreeftjes

Artemia of pekelkreeftjes vormen een uitstekend voedsel voor kwallen. Mits onder speciale omstandigheden gekweekt, vormen zij een volledig voedsel voor verschillende soorten kwallen.

Aqua Bio Solutions levert pekelkreeftjes in verschillende stadia van ontwikkeling, zodat kwallen zich kunnen voeden met het juiste soort en grootte voedsel.

Mysis of aasgarnaaltjes

Mysis of aasgarnaaltjes vormen een welkome afwisseling in het kwallendieet. Dit voedsel is uitermate geschikt voor de middelgrote kwallensoorten.

Ook hierbij vormt de eigen kweek van mysis van Aqua Bio Solutions een garantie voor een constante parasietvrije levering het gehele jaar door.

Een bijkomend voordeel van deze voederdierensoort is dat Mysis ook geschikt is om als voedsel te dienen voor de andere aquariumbewoners.

Rotifera of raderdiertjes

Rotifera of raderdiertjes
Om de eerst fase van ontwikkeling bij veel zeedieren goed door te komen zijn uiterst kleine voedseldiertjes nodig. Rotifera of raderdiertjes voldoen in veel gevallen aan die eis. Deze tot de wormen gerekende meercellige diertjes, zijn te onderscheiden van andere meercelligen door hun karakteristieke schijfvormige lichaam en de trilharen waarmee zij zich voortbewegen.

Aqua Bio Soliutions kweekt de Brachionidea (zoals de Brachionus urceolaris en Brachionus Bakeri) en kunnen op aanvraag worden geleverd.

Complete systemen

The World of Jellyfish in Praag.

Aqua Bio Solutions levert complete kwallensystemen voor opstelling op bijzondere locaties zoals in hotels, kantoorgebouwen en andere grote en middelgrote private en (semi-)overheidsinstellingen. Onze speciallisten zullen graag alle mogelijkheden en onmogelijkheden van onze bijzondere kwallenaquaria met u komen bespreken.

Kwallenaquaria kunnen in allerlei vormen worden ontworpen en uit een veelvoud aan materialen worden gemaakt. Een kwallenaquarium van Aqua Bio Solutions is vanzelfsprekend voorzien van filtratie en verlichting.

Daarnaast ontwikkelt Aqua Bio Solutions een concept voor de particulier, waarin complete kwallenaquaria voor in de huiskamer worden aangeboden.

Zeewater

Natuurlijk zeewater
Aqua Bio Solutions levert gekeurd natuurlijk zeewater. Ons zeewater wordt in hoeveelheden vanaf 30.000 liter compleet met keuringscertificaat geleverd. Kleinere hoeveelheden zijn op dit moment nog niet leverbaar.

Kunstmatig zeewater
Aqua Bio Solutions levert kunstmatig zeewater, zowel in vaste als vloeibare vorm. Als basis hiervoor dienen volgens onze eigen strenge normen gekeurde zeezoutmengsels. Dit kunstmatige zeewater voldoet aan alle eisen die vissen en lagere dieren stellen. Zowel grote als kleine hoeveelheden vanaf 100 liter zijn leverbaar.

Analyse

Aqua Bio Solutions kan uw zeewater of zoetwater op verschillende manieren controleren. Aqua Bio Solutions verzorgt periodieke waterkwaliteitscontrole door middel van analyse, geheel afgestemd op de vraag en behoefte van haar opdrachtgever. Daarbij is Aqua Bio Solutions gespecialiseerd in de analyse van zeewater. De beoordeling van de kwaliteit van het gecontroleerde water zal – indien noodzakelijk – worden vergezeld van een advies ter verbetering van de waterkwaliteit.

Voor als het mis dreigt te gaan…
Aqua Bio Solutions helpt bij waterkwaliteitsproblemen en calamiteiten. Door middel van een beoordeling van de situatie en met behulp van de noodzakelijke analyses maakt Aqua Bio Solutions een snelle diagnose om de nadelige gevolgen te beperken.