Het kweken van kwallen

Inleiding
De laatste decennia worden kwallenaquaria steeds populairder in dierentuinen en aquaria. Deze op het strand en de ondiepe zee vlak aan de kust overlast bezorgende dieren, hebben door hun vorm, kleur en voortbeweging een bijzondere aantrekkingskracht op elke bezoeker.

Aqua Bio Solutions kweekt verschillende soorten kwallen, die uit voorraad worden geleverd.

Naast levering aan dierentuinen en aquaria, gaat Aqua Bio Solutions ook kwallen leveren voor aan een totaalconcept gekoppelde speciale projecten. Dit totaalconcept bestaat uit het leveren en plaatsen van de speciale kwallenhuisvesting, de aanschaf van de dieren en het uitvoeren van hun verzorging. Op die manier heeft u het maximale plezier van uw investering tegen een minimale inspanning van uw kant.

Daarnaast ontwikkelt Aqua Bio Solutions een concept voor de particulier, waarin complete kwallenaquaria voor in de huiskamer worden aangeboden.

De kwal

Kwallen leven al 500 miljoen jaren op onze planeet en komen in alle wereldzeeën voor. Ze bezitten netelcellen waarmee zij hun prooi, zoals dierlijk plankton als visjes, kunnen verlammen.

Kwallen (Scyphozoa) behoren samen met de kwalpoliepen (Hydrozoa) en de bloemdieren(Anthozoa) tot de categorie Neteldieren (Cnidaria) vroeger ook bekend als Holtedieren (Coelenterata). Bloemdieren worden weer onderverdeeld in koraaldieren en zeeanemonen. Ribkwallen (Ctenophora) worden tegenwoordig niet meer tot de neteldieren gerekend omdat zij geen netelcellen bezitten en geen generatiewisseling kennen.

Kwallen en kwalpoliepen planten zich door middel van een generatiecyclus voort; de geslachtelijke vorm via de kwal of medusa en de ongeslachtelijke vorm via de poliep. Bij de geslachtelijke voortplanting vermengen de in het water zwevende eitjes en zaadcellen zich met elkaar waaruit de zogenaamde planula of larve ontstaat. Deze planula zet zich vast op de bodem en gaat over in het poliep-stadium. Door telkens een deel van zichzelf af te snoeren, ontstaat uit de poliep ephrya, die uitgroeien tot kwallen.

Kwallen bereiken, afhankelijk van de soort, een grootte van enige milimeters tot wel 36 meter. Er zijn meer dan 9000 soorten neteldieren bekend, waaronder ruim 250 soorten kwallen. De bekendste soort zijn de zogenaamde schijfkwallen.

Oor- of Maankwallen

Aurelia aurita.

De Oor- of Maankwal (Aurelia aurita)
De meest voorkomende schijfkwal in de Noordzee is de oorkwal, ook wel maankwal genoemd. De soort komt wereldwijd voor en kan een doorsnede van 40 cm bereiken. Zijn netelcellen zijn ongevaarlijk voor de mens.

De oorkwal dankt zijn naam aan de vier ovaalvormige voortplantingsorganen, die van boven af goed zichtbaar zijn.

Oorkwallen bewegen zich voort volgens het actie = reactie principe. Ze trekken hun lichaam samen, waardoor het water naar achteren wegspuit en de kwal zich naar voren verplaatst. Oorkwallen voeden zich met kleine visjes en kreeftachtigen, die na een maaltijd in het transparante kwallenlichaam zichtbaar blijven totdat ze verteerd zijn.

De door Aqua Bio Solutions gekweekte oorkwallen zijn parasietvrij en in verschillende groottes verkrijgbaar. Oorkwallen moeten in speciaal ingerichte aquaria worden gehouden. Een combinatie met andere waterbewoners is niet mogelijk.

Mangrovekwallen

Cassiopea xamachana.

Mangrovekwal (Cassiopea xamachana)
De mangrovekwal komt voor in de Grote of Stille Oceaan, de Golf van Mexico en het Caribisch gebied. Zij kunnen uitgroeien tot een 5 centimeter dikke schijf van 30 cm.
Deze kwallen leven in het ondiepe water van de mangroven en zetten zich vast op de bodem of tegen boomstronken. Het dieet van de mangrovekwal bestaat uit zooplankton en voedsel geproduceerd door symbiotische algen.

De mangrovekwal heeft geen centrale mond. Aan de uiteinden van zijn acht tentakels heeft de mangrovekwal kleine mondopeningen, die stuk-voor-stuk rechtstreeks met zijn maag verbonden zijn. Door pompende bewegingen te maken wordt het zooplankton naar zijn mondopeningen gestuurd.

Op de buikzijde van de kwal leven eencellige algen in symbiose met de mangrovekwal. Zij leveren zuurstof en voedingsstoffen aan de kwal terwijl hij hen bescherming biedt door middel van zijn netelcellen. Omdat deze algen veel zonlicht nodig hebben, ligt de mangrovekwal ondersteboven in het ondiepe heldere water. Zo komt de Mangrovekwal aan zijn Engelstalige benaming “upside down jellyfish”.

De door Aqua Bio Solutions gekweekte Mangrovekwallen zijn parasietvrij en in verschillende groottes verkrijgbaar. Mangrovekwallen kunnen in gewoon ingerichte zeewateraquaria worden gehouden. Een combinatie met andere waterbewoners is niet mogelijk.

Blauwpuntkwallen

Phyllorhiza punctata von Lendenfeld, 1884.

Blauwpuntkwal (Phyllorhiza punctata von Lendenfeld, 1884)
Deze opvallende kwallensoort, met zijn typisch gevlekte klokvormige lichaam, komt oorspronkelijk voor in het zuidwesten van de Stille Oceaan. Onder normale omstandigheden wordt deze kwal 16 tot 20 cm groot. Ze voeden zich voornamelijk met verschillende soorten slakken. Hun netelgif is niet sterk en niet gevaarlijk voor mensen.

Sinds 2000 worden grote kolonies blauwpuntkwallen waargenomen in de Golf van Mexico. Waarschijnlijk zijn poliepen van deze kwallensoort meegekomen met hier geloosd ballastwater van schepen. Doordat zij hier geen natuurlijke vijanden hebben, zijn zij een echte plaag geworden. Zij verstoren het biologisch evenwicht en verstoppen allerlei buizen en leidingen aan de kust. Bijzonder is dat er in de Golf van Mexico exemplaren tot wel 60 cm groot zijn waargenomen; maar liefst vier maal hun natuurlijke grootte!

De door Aqua Bio Solutions gekweekte Blauwpuntkwallen zijn parasietvrij en in verschillende groottes verkrijgbaar. Blauwpuntkwallen moeten in speciaal ingerichte aquaria worden gehouden. Een combinatie met andere waterbewoners is niet mogelijk

Kompaskwallen

Chrysaora species.

Kompaskwallen (Chrysaora species)
De Kompaskwal is een middelgrote tot grote kwal, met doorsnedes die kunnen variëren tussen 30 en 90 cm. Onder hun nogal platte lichaamsschijf bevinden zich 24 vrij lange randtentakels, voorzien van netelcellen. Rond hun mondopening bevinden zich vier mondarmen, die soms langer en duidelijker zichtbaar zijn dan de randtentakels. De Kompaskwal heeft zijn naam te danken aan de tekening op zijn klokvormige lichaam die doet denken aan een kompasroos.

Een Kompaskwal begint zijn leven als mannetje, wordt dan tweeslachtig (zowel mannetje als vrouwtje) en eindigt zijn leven als vrouwtje. Tijdens de tweeslachtigheid bevrucht de kwal zichzelf. Kompaskwallen leven van plankton en kleinere kwallen.

De zwarte Kompaskwal is een grote kwallensoort die 91 cm groot kan worden met tentakels van 6 tot 8 meter lang. De zwarte Kompaskwal komt vooral voor aan de kust van zuid-Californië (USA).

De door Aqua Bio Solutions gekweekte Kompaskwallen zijn parasietvrij en in verschillende groottes verkrijgbaar. Kompaskwallen moeten in speciaal ingerichte aquaria worden gehouden. Een combinatie met andere waterbewoners is niet mogelijk.